Polityka Prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Bezpieczny interes Wojciech Poślednicki Spalice ul. Wierzbowa 9, 56-400 Oleśnica (ADO). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zależności od potrzeb ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. przygotowania i przesłania oferty klientowi  – klauzula informacyjna ….. ,
  2. zawarcia umowy z klientem – klauzula informacyjna ….. ,
  3. komunikacji poprzez Fanpage na Facebook – klauzula informacyjna ….. ,
  4. zawarcia umowy z dostawcą – klauzula informacyjna ….. ,
  5. współpracy z osobami wyznaczonymi do kontaktu od podmiotów współpracujących
    z ADO (kontrahenci) – klauzula informacyjna ….. .

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail: biuro@bezpiecznyinteres.pl