JAK DZIAŁAMY?


Sprawdź co tylko masz do zrobienia abyś otrzymał dokumentację przygotowaną przez Praktyka z wieloletnim doświadczeniem zgodną z wymogami RODO.

Sprawdź co musisz tylko zrobić aby otrzymać stałe wsparcie w zakresie przetwarzania danych osobowych w swojej firmie mimo zmian prawa zewnętrznego, a także zmian w twojej firmie i nie obawiać kontroli ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  czy innych urzędów współpracujących z UODO.

WYSTARCZĄ TYLKO 4 KROKI:


 

  1. Zgłoszenie.
  2. Umowa.
  3. Audyt.
  4. Dokumentacja.

SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY:


 

  • Oferta. Wyboru oferty dokonuje Klient indywidualnie lub przy naszej pomocy. Ceny usług zawarte są w zakładce CENNIK.
  • Umowa. Po zaakceptowaniu przez Klienta warunków współpracy, prosimy o przesłanie danych do umowy. Umowę do podpisania przesyłamy pocztą elektroniczną w formacie PDF z prośbą o wydrukowanie i podpisanie 2 egzemplarzy. Podpisane egzemplarze przesyłamy niezwłocznie pocztą tradycyjną.
  • Ankieta. Po otrzymaniu podpisanych umów wysyłamy ankietę – zestaw pytań dla Klienta, którą po wypełnieniu odsyła się zwrotnie.
  • Wideokonferencja. Podczas wideokonferencji lub telekonferencji weryfikujemy z Klientem przesłaną ankietę.
  • Przesłanie Dokumentacji. Klient otrzymuje poprzez e-mail opracowane procedury zgodne z RODO.
  • Przesłanie Faktury do Klienta.