Siłą firmy Bezpieczny interes jest doświadczenie jej właściciela, który przez wiele  lat zajmował się Audytem i Ochroną Danych Osobowych jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w wielu dużych firmach w Polsce tj. m.in Lukas Bank, Dialog S.A., Ultimo S.A.

W tym okresie  do jego zadań należało m.in.:

  • Opracowywanie od podstaw wymaganych ustawą o Ochronie Danych Osobowych procedur wewnętrznych i rozwiązań informatycznych oraz ich wdrożenie w bieżącej działalności.
  • Opracowywanie programów i prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla wszystkich pracowników.
  • Bieżące kontrolowanie czy wdrożone procedury i rozwiązania są przestrzegane przez pracowników.
  • Przygotowywanie wniosków do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) w zakresie zgłaszania zbiorów danych osobowych.
  • Nadzorowanie z ramienia firm prowadzonych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) kontroli w zakresie poprawności przetwarzania danych osobowych Klientów. W każdym z tych przypadków przeprowadzone kontrole wykazały posiadanie prawidłowo opracowanych i wdrożonych procedur wewnętrznych oraz poprawność przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Udział  w wielu szkoleniach zewnętrznych jak uczestnik i prelegent w zakresie wdrażania rozwiązań poprawiających ochronę danych osobowych.

    Posiadanie tak szerokiego praktycznego doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych, daje gwarancję 100 %  zabezpieczenia działalności innych firm przed naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

    Dodatkowo jestem Członkiem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – organizacji dążącej m.in. do rozpowszechniania wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz ustalenia i rozpowszechnienia standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy ABI.