Nasza oferta jest skierowana głównie do małych i średnich firm nie zależnie od branży w jakiej Klienci działają.

SZCZEGÓLNIE NASZĄ OFERTĘ POLECAMY DLA:


 • Biur rachunkowych.
 • Sklepów internetowych.
 • Firm zajmujących się archiwizacją dokumentacji.
 • Szkół, przedszkoli i żłobków.
 • Firm windykacyjnych.
 • Kancelarii komorniczych.
 • Firm reklamowych.
 • Pośredników nieruchomości.
 • Zarządców nieruchomości.
 • Aptek internetowych.
 • Zakładów ochrony zdrowia.
 • Agentów ubezpieczeniowych.
 • Bibliotek.

NASZA USŁUGA SKONSTRUOWANA JEST NA PODSTAWIE DWÓCH KRYTERIÓW:

 


 • Liczby procesów podczas których Podmiot przetwarza dane osobowe – 3 MODUŁY.
 • Okresu czasu na jaki nasz Klient potrzebuje wsparcia w obszarze przetwarzania danych osobowych – 2 PAKIETY.
Rodzaje Modułów

•  MODUŁ MINI –  dla Podmiotów w których przetwarzanie danych zachodzi w ramach do 3 procesów .

•  MODUŁ MEDIUM  dla Podmiotów w których przetwarzanie danych zachodzi w ramach do 6 procesów.

•  MODUŁ MAXI dla Podmiotów w których przetwarzanie danych zachodzi ramach ponad 6  procesów.

Pakiet Start

Jest pierwszym etapem, który każdy Podmiot musi  zrealizować aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Etap ten składa się z oceny stanu poprawności przetwarzania danych osobowych i wdrożenia rozwiązań które dostosują działalność badanego Podmiotu do obowiązujących w tym zakresie przepisów. W skład tego pakietu mogą wchodzić m.in.:

 

 • Audyt Zgodności – ocena stanu posiadania lub braku wymaganych przez RODO zabezpieczeń i dokumentacji.
 • Przygotowanie Dokumentacji – opracowanie polityk wymaganych przepisami RODO.
 • Szkolenia – przeszkolenie pracowników w zakresie wdrożonych polityk wynikających z RODO.
Pakiet Wsparcie

Jest drugim etapem, który gwarantuje zbadanemu Podmiotowi, że po wdrożeniu wymaganych prawem rozwiązań  będzie ona mimo zmian w przepisach prawa zewnętrznego a także zmian wewnętrznych przetwarzać dane osobowe w przyszłości zgodne z przepisami prawa. W skład tego pakietu mogą wchodzić m.in.:

 

 • Monitoring przepisów i rekomendacji – stałe monitorowanie zmian w przepisach oraz rekomendacjach wydawanych przez UODO w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Aktualizacja dokumentacji – aktualizowanie posiadanych przez Klienta procedur i rozwiązań w systemach IT wynikających z przepisów zewnętrznych .
 • Szkolenia – stałe szkolenie pracowników w zakresie wdrożonych i nowych procedur oraz instrukcji.
 • Przejęcie funkcji IOD – przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych  przez przedstawiciela naszej firmy u obsługiwanego Klienta.
 • Wsparcie Klienta – przed i podczas kontroli prowadzonych u Klienta przez UODO.
 • Bieżąca kontrola – prowadzenie kontroli poprawności przestrzegania przez pracowników wdrożonych procedur i instrukcji.

Jako jedna z niewielu firm na rynku podajemy na stronie internetowej cenny naszych usług, które są dostosowane do możliwości naszych Klientów. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym kompleksowym CENNIKIEM.