• Przeprowadzanie audytów zgodności z RODO.
  • Przeprowadzenie analizy ryzyka dla prywatności.
  • Przygotowywanie Polityk (dokumnetacji) wymaganych przez RODO.
  • Wdrażanie przygotowanej dokumentacji zgodnej z RODO.
  • Szkolenia w zakresie RODO.
  • Stałe wsparcie Klientów w zakresie aktualizowania, kontrolowania, wykonywania i przestrzegania RODO.
  • Pełnienie u Klientów funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Asystenta RODO (usługa abonamentowa).
  • Wdrażanie narzędzia informatycznego (riskunderkontrol) do przeprowadzania analizy ryzyka  dla prywatności  oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) zgodnie z RODO firmy DAPR sp z .o.o. z siedzibą w Warszawie – czytaj dalej.
  • Pogotowie RODO – czytaj dalej.