POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Informacje ogólne.

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykorzystania plików cookies na stronie internetowej www.bezpiecznyinteres.pl (zwanej dalej stroną) przez Bezpieczny interes Wojciech Poślednicki Spalice ul. Wierzbowa 9, 56-400 Oleśnica.

Dane osobowe.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest Bezpieczny interes Wojciech Poślednicki Spalice
ul. Wierzbowa 9, 56-400 Oleśnica.

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. złożenia oferty klientowi – klauzula informacyjna,
  2. zawarcia umowy w klientem – klauzula informacyjna,
  3. komunikacji poprzez Fanpage na Facebook – klauzula informacyjna,
  4. zawarcia umowy z dostawcą – klauzula informacyjna,
  5. współpracy z osobami do kontaktu od podmiotów współpracujących z ADO (kontrahenci) – klauzula informacyjna.
  6. zawarcia umowy z podmiotem prawnym/publicznym – klauzula informacyjna.

Dane kontaktowe ADO.

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail: biuro@bezpiecznyinteres.pl lub poprzez podane dane kontaktowe
w w/w klauzulach informacyjnych.

Pliki cookis.

Administratorem strony www.bezpiecznyinteres.pl jest Bezpieczny interes Wojciech Poślednicki Spalice ul. Wierzbowa 9, 56-400 Oleśnica.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne tzw. pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika korzystającego ze strony (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do wykorzystywania przez stronę. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są przez ADO tylko w celu:

  • dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika (np. rozdzielczości ekranu, preferowana kolorystyka czy dostępne czcionki),
  • tworzenia anonimowych statystyk, przy pomocy których będzie możliwe ulepszanie struktury i zawartości strony.

Ustawienia cookies zmienić można z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć [wyczyścić] pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym każdej przeglądarki internetowej znajdziecie Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

UWAGA. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Narzędzia społecznościowe

Na stronie zainstalowana jest wtyczka udostępniająca dostęp do serwisu społecznościowego Facebook strony.

Wyświetlając stroną, zawierające w/w wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook (usługodawca). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu na Facebook czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera Facebook i tam przechowywana.

Jeśli zalogowaliście się Państwo do Waszego profilu na Facebook, to usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do Państwa profilu
w serwisie społecznościowym Facebook.